020 - 515 9 515

Alles weten over aanzegvergoeding(en)?

Sta sterker met XpertHR

Alle benodigde HR-informatie op één plek

 • Zekerheid dat u het juiste antwoord vindt op uw HR-vraag
 • Gebruik de praktische aanzeg voorbeeldbrieven
 • Lees alles over het aanzeggen van contracten
test

Aanzegvergoeding

Per 1 januari 2015 is een werkgever verplicht om bij afloop van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer een wettelijke aanzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen. Dat betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege, schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Als de werkgever aangeeft dat hij het dienstverband wil voortzetten, dan dient hij bovendien de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten te noemen.

  Xpertise aanzegvergoeding

  XpertHR icoontje Xpertise Wat houdt de aanzegverplichting in?

  Sinds 1 januari 2015 hebben werkgevers er een nieuwe verplichting bij: de aanzegplicht bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Minstens één maand voor het einde van een tijdelijk contract van zes maanden of meer, moet de werkgever schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract wil voortzetten of niet. Als hij verder wil, dan moet hij aangeven onder welke voorwaarden dit wat hem betreft gebeurt.

  XpertHR icoontje Xpertise Aanzeggen versus opzeggen

  Aanzeggen is niet hetzelfde als opzeggen. Bij tijdelijke contracten hoeft meestal niet te worden opgezegd; het dienstverband eindigt meestal van rechtswege als het tijdelijke contract afloopt. Bij contracten voor onbepaalde tijd, bij tussentijdse opzegging van tijdelijke contracten en als dat zo is overeengekomen, kan opzegging van een dienstverband wel noodzakelijk zijn. Opzeggen doet een werkgever – of een werknemer – om het dienstverband te beëindigen.
  De aanzegging is slechts de bevestiging dat het dienstverband eindigt of wordt voortgezet.

  XpertHR icoontje Xpertise Een boete als de werkgever het aanzeggen vergeet?

  Vergeet een werkgever aan te zeggen, dan is hij een boete verschuldigd aan de werknemer. De aanzegboete bedraagt één maandsalaris als een werkgever niet aanzegt. Heeft de werkgever te laat aangezegd, dan geldt een pro rata boete; de aanzegboete is dan gelijk is aan het salaris over de periode dat de werkgever te laat was met aanzeggen. Is de werknemer zeven dagen te laat? Dan bedraagt de boete een weeksalaris. Deze boete moet een werknemer binnen twee maanden na het einde van het contract opeisen. Doet hij dat niet, dan is hij te laat en kan hij de boete niet meer opeisen.

  XpertHR icoontje Xpertise Voorwaarden vergeten bij voortzetting overeenkomst?

  Geeft de werkgever wel tijdig dat hij de overeenkomst wil voortzetten, maar niet (duidelijk) tegen welke voorwaarden, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd (maar ten hoogste voor een jaar) op de vroegere voorwaarden. In deze situatie is geen aanzegboete verschuldigd.

  Maak kennis met XpertHR

  Let op! Dit is een samenvatting. Het volledige artikel lezen? Login of vraag vrijblijvend een online demonstratie aan en ondervind de toegevoegde waarde van XpertHR voor uw bedrijf.