020 - 515 9 515

Maak gebruik van de afspiegelingstool

Sta sterker met XpertHR

Alle benodigde HR-informatie en tools op één plek

  • Zekerheid dat u het juiste antwoord vindt op uw HR-vraag
  • Bekijk de praktische voorbeeldbepalingen
  • Gebruik eenvoudig de rekenregels die betrekking hebben op de afspiegeling
test

Wat is Afspiegelen?

Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel wordt bepaald welke werknemers in aanmerking komen voor ontslag.

Het afspiegelingsbeginsel heeft het anciënniteitsbeginsel oftewel het 'last in, first out'-principe in 2006 vervangen. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat werknemers met vergelijkbare functies ingedeeld worden in vijf leeftijdsgroepen. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden, dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep dient de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag te worden voorgedragen. Op die manier kan een evenwichtige leeftijdssamenstelling binnen uw bedrijf worden behouden.

Vraag gratis een online demonstratie aan

Wie komen er in aanmerking voor ontslag

Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel wordt bepaald welke werknemer(s) in aanmerking komt (komen) voor ontslag. De werkgever is daar niet vrij in; het afspiegelingsbeginsel is de verplicht voorgeschreven methode om de ontslagvolgorde te bepalen. Dat kan anders zijn als een cao-commissie is ingesteld die (in plaats van UWV) over het bedrijfseconomisch ontslag oordeelt. In dat geval kan ook een andere methode zijn voorgeschreven.

Voor informatie over het berekenen van het afspiegelingsbeginsel, download hier de whitepaper.

Welke informatie over afspiegelen kan ik nog meer vinden in de kennisbank?

XpertHR icoontje Xpertise Xpertise afspiegeling

Uitleg over de wetten en procedures met betrekking tot reorganiseren, ontslag, sociaal plan en afspiegelen

XpertHR icoontje stappenplannen Stappenplan afspiegeling

Een overzicht van welke stappen te doorlopen bij een reorganisatie

XpertHR icoontje praktijkvragen Praktijkvragen afspiegeling

Onder andere praktijkvragen met veelgestelde vragen van andere HR professionals over de aanpak van een reorganisatie

XpertHR icoontje voorbeelddocumenten Praktijkvoorbeelden afspiegeling

Praktijkvoorbeelden met onder andere rekenvoorbeelden en hoe om te gaan met het surviver-syndroom

XpertHR icoontje uitspraken Uitspraken afspiegeling

Uitspraken van rechters over juridische cases die met afspiegeling te maken hebben. Feiten, het oordeel en een uitleg over wat de uitspraak  in de praktijk betekent.

XpertHR icoontje lijnmanagersbriefings Afspiegelingsnieuws

De redactie informeert u over belangrijke wijzigingen waar u op moet letten.

XpertHR icoontje wetgevingskalender Wetgevingskalender

U vindt ook de wetgevingskalender met informatie over wetten die regels voor het afspiegelen kunnen beïnvloeden, zoals de Wet Werk & Zekerheid.