020 - 515 9 515

Verzuim en ziekte van A tot Z

De belangrijke stappen om medewerkers te ondersteunen en kosten te reduceren

Als HR-professional doet u er alles aan om ziekteverzuim te voorkomen bij uw werknemers. Verzuim door werknemers leidt jaarlijks tot hoge kosten, denk bijvoorbeeld aan de verplichting om het loon door te betalen of de kosten ter vervanging van de zieke werknemer. Met een efficiënt verzuimbeleid en goede verzuimbegeleiding kunt u ziekteverzuim reduceren. Én bespaart u op kosten. Zo blijft u van onschatbare waarde voor de organisatie, het management en de medewerkers. In XpertHR vind u de informatie die u kan helpen om verzuim tegen te gaan. Zo vind u onder andere in onze antwoordbank:

  • Tips voor een preventief verzuimbeleid
  • Facts & figures verzuimkosten
  • Vragen & antwoorden uit de praktijk over verzuim en verzuimbeleid

Tips voor preventief verzuimbeleid

U kunt aanzienlijk kosten besparen door zorg te besteden aan een goed verzuimbeleid. De winst die u kan behalen zit vooral in het voorkomen van langdurig verzuim, omdat daar de bedragen met name hoog op kunnen lopen.

Een goed verzuimbeleid bestaat uit drie elementen:

Bij het opstellen van een efficiënt verzuimbeleid moet u aan veel denken. Naast duidelijk geformuleerde regels over het melden van ziekteverzuim en de controlevoorschriften zijn sancties bij niet-naleving van het beleid, ziekengeld en eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onmisbaar.

Bekijk de pagina Verzuimbeleid voor concrete voorbeelden en tips

“Voor ons is XpertHR een compleet portal met de meest recente informatie en handige voorbeeld documentatie. De jaarlijkse kosten heb je er zo uit! Ik gebruik het vooral om arbeidsjuridische zaken te lezen.”

- Christiaan van den Vlekkert, Adviseur P&O, Mee Samen

Verzuimkosten: Facts & Figures

Ongeveer de helft van alle werknemers verzuimt gedurende een jaar minstens een keer met een gemiddelde duur van 16 werkdagen. De kosten voor een zieke medewerker kunnen oplopen tot €410,- per dag.

De kosten zijn onder te verdelen in verschillende posten. Voorbeelden van deze posten zijn onder andere: verzuimbegeleiding, productieverlies en loondoorbetaling. Bekijk het volledige postenoverzicht en het bijbehorende kostenplaatje in de infographic om te zien wat voor kosten er precies gemaakt worden.

Klik hier om de infographic op ware grootte te bekijken.

Vraag en antwoord uit de praktijk

XpertHR icoontje praktijkvragen Mag ik een ziekmelding weigeren?

Nee, de werkgever mag een ziekmelding niet weigeren. Door een ziekmelding te weigeren oordeelt de werkgever over de ziekte van de werknemer. Dit oordeel is voorbehouden aan de bedrijfsarts/arboarts.

Meer antwoorden over ziekmeldingen vind u op XpertHR

XpertHR icoontje praktijkvragen Ik twijfel of mijn werknemer echt ziek is. Wat kan ik doen?

Als er twijfels zijn over de ziekmelding, dan is het raadzaam om de werknemer op te laten roepen voor een spoedcontrole door de bedrijfsarts. Het kan helpen om de bedrijfsarts op de hoogte te brengen van de twijfels, de bedrijfsarts kan dan gerichter onderzoek doen. Als de bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer niet ziek is, dan kunt u de werknemer oproepen om zijn werkzaamheden te hervatten.

Heeft u een andere vraag? Stel deze op XpertHR Actueel Connect aan onze experts!

XpertHR icoontje praktijkvragen Is de werkgever verplicht een arbo verzuimbeleid te voeren?

Ja, de verplichting om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren is neergelegd in artikel 3 van de Arbowet. Dit houdt in dat de werkgever de arbeid zo moet organiseren dat het geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van de werknemer.

Hij moet de arbeidsplaatsen, methoden en middelen zoveel als mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Verder moet de werkgever ervoor zorgen dat monotone en tempogebonden arbeid zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt vermeden of beperkt en moet hij maatregelen treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie.

Ook moet hij hierover contact leggen en onderhouden met externe hulporganisaties. Een onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid is het ziekteverzuimbeleid. Hieronder valt onder meer het voeren van beleid op het gebied van begeleiding, controle en registratie van ziekteverzuim.

Meer lezen over verzuimbeleid? Ga naar de verzuimbeleid pagina voor meer informatie.

Wat zeggen onze klanten over XpertHR?

Bekijk de testimonal video

Featured Video Play Icon

Dring verzuimkosten terug met XpertHR

Op deze pagina kunt u praktische voorbeelden, tips en informatie vinden die u kunnen helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid, begeleiding van uw zieke werknemer en een doeltreffende re-integratie in uw bedrijf.

Al deze informatie komt uit XpertHR, de online kennisbank waar u snel en makkelijk deskundige antwoorden kunt vinden om uw HR-werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren.

Vraag direct een gratis demonstratie aan!