020 - 515 9 515

Update dag Werkkostenregeling 2015

Er is nu echt duidelijkheid

De wetteksten zijn klaar en ingevoerd, maar in de praktijk blijkt niet alles zo duidelijk als iedereen gehoopt had. Met name het gebruikelijkheidscriterium blijkt in de praktijk veel ingewikkelder dan het op papier leek. Daarnaast bestaat er op tal van onderwerpen nog veel onduidelijkheid: zijn er escapes bij het parkeren buiten de werkplek? In de toelichtingen worden veel mogelijkheden toegedicht aan arboplannen, maar waar liggen in dat opzicht de grenzen en mogelijkheden? En wat bedoelt de Staatssecretaris toch met het onderscheid tussen consumptieve en zakelijke bedrijfsuitjes?

Duidelijkheid
De Belastingdienst doet zijn best zoveel als mogelijk alle onduidelijkheden weg te nemen met een reeks van nieuwe standpunten. Wanneer is er sprake van de nihilwaardering en wanneer is iets wel en niet een werkplek? Wanneer geldt het noodzakelijkheidscriterium en kunt u voorzieningen gericht vrijstellen? Waar let de fiscus op en hoe kunt u daar rekening mee houden? We bieden u een helder overzicht van hoe u de kosten kan monitoren gedurende het jaar.

Voor wie?
Zowel P&O/HR als Finance én Salarisadministratie hebben met de Werkkostenregeling te maken. Zaak dus om op tijd alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Meld u vandaag nog aan
Ouddeelnemers en abonnees van salarismagazine en XpertHR genieten een korting van €50,- en betalen €425,- i.p.v €475,-

Werkkostentool EY
Aan alle deelnemers wordt na afloop van het congres de nieuwste versie van de Werkkostentool van EY ter beschikking gesteld. Dit is een praktisch hulpmiddel om de financiële gevolgen van de Werkkostenregeling in kaart te brengen.

    Aanmelden