020 - 515 9 515

Alles weten over kantonrechtersformule?

Sta sterker met XpertHR

Alle benodigde HR-informatie op één plek

 • Zekerheid dat u het juiste antwoord vindt op uw HR-vraag
 • Gebruik de praktische rekentools uit XpertHR
 • Leer alles over wat het nieuwe ontslagrecht voor u als HR professional betekent
test

Whitepaper

Whitepaper rekenvoorbeelden transitievergoeding

Bij het eindigen – of niet voortzetten na een einde van rechtswege – van een arbeidsovereenkomst is de werkgever vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan en de arbeidsrelatie eindigt op initiatief van de werkgever.Het verschil tussen een transitievergoeding en de kantonrechtersformule kan flink oplopen.

Download de whitepaper met Vier rekenvoorbeelden Kantonrechtersformule vs.
Transitievergoeding.

Download de whitepaper

Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule verdwijnt per 1 juli 2015. In plaats daarvan zullen vanaf die datum alle werknemers die tenminste twee jaar of langer bij een werkgever hebben gewerkt en wiens werkgever het dienstverband door opzegging, ontbinding of door niet voortzetting van een tijdelijk contract, tot een einde brengt, aanspraak krijgen op een transitievergoeding.

  Xpertise Kantonrechtersformule

  Formule

  Met behulp van onderstaande rekenmodule kan de ontbindingsvergoeding berekenen worden op grond van de kantonrechtersformule.

  De kantonrechtersformule luidt als volgt:

  Vergoeding = A x B x C

  Waarbij:

  1. = het aantal gewogen dienstjaren
  2. = beloning
  3. = correctiefactor

  Dienstjaren bij eerdere werkgever

  Soms is er bij de berekening van het aantal dienstjaren discussie mogelijk of dienstjaren bij een eerdere werkgever moeten worden meegewogen. Het is mogelijk dat de rechter dienstjaren bij een andere werkgever meetelt bij de berekening van de dienstjaren, als sprake is van opvolgend werkgeverschap in de zin van artikel 7:668a lid 2 BW.

  Bent u al klaar voor de Wwz?

  Is uw HR-organisatie Wwz proof?

  Als gevolg van de Wet Werk en zekerheid (Wwz) is het ontslagrecht per 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigd. Eén van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe ontslagstelsel is dat een werkgever bij ontslag niet meer mag kiezen tussen UWV en kantonrechter. Ook zijn werkgevers een vaste transitievergoeding verschuldigd bij bepaalde gevallen van ontslag. De ketenregeling wordt gewijzigd en een nieuwe wijze van ontslag wordt geïntroduceerd: de opzegging met schriftelijke instemming van de werknemer.

  Om de wijzigingen te verwerken moet u uw standaarddocumenten aanpassen, enkele nieuwe documenten in huis halen, uw processen herinrichten, leidinggevenden informeren en cao’s nalopen op afwijkingsmogelijkheden. Uit de benchmark blijkt dat lang nog alle HR-organisaties alle wijzigingen heeft doorgevoerd. Hoe staat uw HR-organisatie ervoor?  Check hier in hoeverre uw HR-organisatie WWZ proof is.

  Start de wwz-check

  Xpertise Transitievergoeding

  XpertHR icoontje Xpertise Bedoeling van de transitievergoeding

  De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

  XpertHR icoontje Xpertise Gevolgencriterium komt te vervallen

  In verband met de introductie van de transitievergoeding komt het criterium of het ontslag redelijk is mede in het licht van de gevolgen van het ontslag voor de werknemer en de door de werkgever getroffen voorzieningen om deze gevolgen te verzachten, te vervallen. Hierin wordt immers – met de compensatiefunctie – voorzien door de transitievergoeding.

  Maak kennis met XpertHR

  Let op! Dit is een samenvatting. Het volledige artikel lezen? Login of vraag vrijblijvend een online demonstratie aan en ondervind de toegevoegde waarde van XpertHR voor uw bedrijf.