020 - 515 9 515

Kerngegevens in de kennisbank XpertHR

Maak kennis met XpertHR, de Antwoordbank

Praktische naslag vakinformatie en kerngegevens voor HR- en salarisprofessionals.

  • Raadpleeg de minimumloontabellen
  • Vakantiedagen en feestdagen
  • CAO informatie
  • HR Woordenlijst
  • Rekenregels & fiscale informatie zoals de belastingvrije voet
test

Kerngegevens in XpertHR

XpertHR Kerngegevens-minimumloon

Kerngegevens tabellen maximumdagloon

Het maximumdagloon is het maximale loon per dag waarmee uitkeringsinstanties rekenen als ze de hoogte van een uitkering volgens de werknemersverzekeringen bepalen.

 

Per 1 januari 2015 Maximumdagloon voor WAO/WIA, WW en ZW
per 1 januari 2015
Maximum premieloon
werknemersverzekeringen
Per dag € 199,15 € 199,90
Per jaar € 51.978,15 € 51.976,00

Let op dit is een voorbeeld van een van de praktische tabellen en data uit de kerngegevens in XpertHR. Wilt u meer informatie over de aanschaf van XpertHR voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Meer weten?