020 - 515 9 515

Lijnmanagersbriefings in de kennisbank XpertHR

Maak kennis met XpertHR, de Antwoordbank

Praktische lijnmanagersbriefings over HR gerelateerde taken die in de lijn liggen. Met begrijpelijke uitleg over de gevolgen van wet en regelgeving. Met lijnmanagersbriefings over:

  • Wet Werk & Zekerheid
  • Dossieropbouw en santiebeleid
  • Verzoeken tot ouderschapsverlof
  • Moeilijke gesprekken voeren
  • Incl. Engelse vertalingen van de lijnmanagersbriefings
test

Lijnmanagersbriefings in XpertHR

XpertHR Lijnmanagerbriefing-WWZ

Lijnmanagersbriefing Wet werk en zekerheid

Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid inwerking getreden. Ook voor (de beslissingen) van lijnmanagers is het belangrijk om kennis te hebben van de wijzigingen en de eventuele acties die zij naar aanleiding daarvan moeten nemen.

De media, vakverenigingen, ondernemersbladen, iedereen bericht over 'de nieuwe regels voor flexibel werken en ontslag'. Maar wat houden die 'nieuwe regels' nu eigenlijk in voor lijnmanagers? Waar moeten zij rekening mee houden?

Met de volgende wijzigingen moeten lijnmanagers rekening houden:

Per 1 januari 2015

In tijdelijke contracten van 6 maanden of korter, die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015 mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen

In tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015, mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij daar een heel goede reden voor is.

Werkgevers zijn verplicht om werknemers met een tijdelijk contract van 6 maanden of langer minimaal 1 maand van te voren te laten weten of de werkgever het dienstverband na het einde wil voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden, dit heet ‘een aanzegging’.

In de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst mag worden afgesproken dat de werkgever het loon niet hoeft te betalen als de werknemer niet werkt, onbeperkt afwijken ten nadele van de werknemer op grond van een cao gaat aan banden.

Per 1 juli 2015

Aangepaste ketenregeling: werkgevers mogen maximaal 3 tijdelijke contracten op een rij sluiten in een periode van maximaal 24 maanden. Tussen twee tijdelijke contracten moet een periode van langer dan 6 maanden hebben gezeten om de teller opnieuw te laten lopen.

Vanaf 1 juli 2015 mag een kantonrechter een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren alleen nog maar toewijzen als:
1. de werknemer de gelegenheid heeft gehad om zich te verbeteren
2. het disfunctioneren niet het gevolg is van een gebrek aan scholing en
3. blijkt dat de werknemer niet herplaatst kan worden.

Als een werkgever een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd wil beeindigen, dan is hij vanaf 1 juli 2015 een vergoeding (transitievergoeding) verschuldigd.

Van de transitievergoeding mag een werkgever bepaalde kosten aftrekken die hij maakt of heeft gemaakt die de positie op de arbeidsmarkt van de werknemer verbeteren.

Let op dit is en samenvatting van de lijnmanagersbriefing uit XpertHR. Wilt u meer informatie over de aanschaf van XpertHR voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Meer weten?