020 - 515 9 515

Ontslag op staande voet

Als zich een dringende reden voordoet, mag de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd en een ontslag op staande voet worden gegeven. Daarvoor is geen toestemming van het UWV of tussenkomst van de rechter nodig is. Ook spelen eventuele opzegverboden geen rol. Wel moet aan een aantal eisen worden voldaan, wil het ontslag op staande voet geldig zijn.

  Xpertise Ontslag op staande voet

  Dringende reden

  Wil een ontslag op staande voet geldig zijn, dan moet sprake zijn van een dringende reden en moet het ontslag (onder gelijktijdige mededeling van de reden) onverwijld worden gegeven (artikel 7:677 lid 1 BW).

  Wanneer is sprake van een dringende reden? Volgens artikel 7:678 lid 1 BW is er voor de werkgever sprake van een dringende reden als 'op basis van daden, eigenschappen, gedragingen van de werknemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren'.

  Bewijs

  In het geval dat een werknemer het door de werkgever gegeven ontslag op staande voet bij de rechter aanvecht, moet de werkgever bewijzen dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. Het uitgangspunt is dat elke vorm van bewijs is toegestaan, mits de wijze waarop het bewijs is verzameld niet in strijd is met de Nederlandse wet. Kortom, het gebruik van video, opgenomen (telefoon)gesprekken, privé dectives etcetera, is in beginsel toegestaan.

  In de meeste gevallen is de werkgever genoodzaakt om een onderzoek in te stellen naar de gedragingen van de werknemer alvorens tot een ontslag op staande voet over te kunnen gaan. Een dergelijk onderzoek kan worden verricht mits een aantal waarborgen door de werkgever in acht zijn genomen. Een van die waarborgen is dat het onderzoek geen inbreuk mag maken op de privacy van de werknemer. Om zicht te kunnen verweren tegen het ontslag op staande voet zal de werknemer dan ook snel geneigd zijn te stellen dat het onderzoek inbreuk maakt op zijn privacy. Het gevolg hiervan zou zijn dat de onderzoeksresultaten die als onderbouwing voor het ontslag op staande voet dienen, in de procedure bij de rechter niet zouden kunnen worden gebruikt. De onderzoeksresultaten zouden in dat geval aangemerkt wordenals onrechtmatig verkregen bewijs.

  Alles weten over ontslag op staande voet?

  Sta sterker met XpertHR

  Alle benodigde HR-informatie op één plek

  • Zekerheid dat u het juiste antwoord vindt op uw HR-vraag
  • Gebruik de praktijkvoorbeelden
  • Lees alles over ontslag op staande voet
  test