020 - 515 9 515

Praktijkvoorbeelden in de kennisbank XpertHR

Maak kennis met XpertHR, de Antwoordbank

Voorbeeldcases over HR onderwerpen en uitzonderingen op bestaande en naderende wet en regelgeving uitgelegd in begrijpelijke vaktaal en voorbeelden.

  • Praktische cases uitgewerkt
  • Inclusief uitleg en verwijzingen naar gerelateerde informatie
  • Cases over social media tot duurzaam talent management
  • Uitzonderingen en praktische voorbeelden van de wetregeving
test

Praktijkvoorbeeld uit XpertHR

Praktijkvoorbeelden WWZ transitievergoeding

Vier rekenvoorbeelden Kantonrechtersformule vs. Transitievergoeding

Bij het eindigen – of niet voortzetten na een einde van rechtswege – van een arbeidsovereenkomst is de werkgever vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan en de arbeidsrelatie eindigt op initiatief van de werkgever.

Hoogte transitievergoeding
Eerste tien dienstjaren: 1/6 maandsalaris per 6 maanden
daarna: 1/4 maandsalaris per 6 maanden

De transitievergoeding wordt gemaximeerd op een bedrag van € 75.000,-, of op een bedrag gelijk aan ten hoogste het jaarsalaris van de werknemer als dat hoger is dan € 75.000,-.
Er geldt een overgangsregeling voor werknemers met een dienstverband van tien jaar of langer, die op 1 juni 2015 50 jaar of ouder zijn; de transitievergoeding bedraagt in dat geval – gedurende de overgangsperiode (tot 1 juli 2019) – één maand per gewerkt dienstjaar dat de werknemer na zijn 50ste heeft gewerkt.

Het verschil tussen een transitievergoeding en de kantonrechtersformule kan flink oplopen.

Let op dit is en samenvatting van het artikel uit XpertHR. U kunt de voorbeelden downloaden in deze whitepaper over de transitievergoeding. Wilt u meer informatie over de aanschaf van XpertHR voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Meer weten?