020 - 515 9 515

Praktijkvragen in de kennisbank XpertHR

Maak kennis met XpertHR, de Antwoordbank

Praktijkvoorbeelden die verder gaan dan de letter van de wet binnen HR. Met uitleg over geldende wetgeving, uitvoeren van beleid, praktijkvoorbeelden, tips en aanbevelingen.

  • Praktijkvragen uit het HR werkveld beantwoord door de deskundige redactie
  • Meer dan 200 HR gerelateerde onderwerpen
  • Met o.a. vragen over ziekte, ontslag, verlof en goed werkgeverschap
  • Met linkjes en verwijzingen naar voorbeelddocumenten

Praktijkvraag uitgelicht:

Praktijkvragen uit de kennisbank XpertHR

Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag een werkgever aan dezelfde werknemer aanbieden?

Een werkgever mag drie opvolgende contracten voor bepaalde tijd aan een werknemer aanbieden. Het vierde contract is automatisch een contract voor onbepaalde tijd als tussen de verschillende contracten steeds een tussenpoos van niet meer dan drie maanden heeft gezeten Bij een tussenpoos van meer dan drie maanden gaat de teller opnieuw lopen en mag wel een vierde contract voor bepaalde tijd worden aangeboden Dit heet ketenregeling.

Let op! Als de totale duur van de keten tijdelijke contracten (inclusief de tussenpozen) 36 maanden overschrijdt, dan is vanaf het moment van de overschrijding ook sprake van een contract voor onbepaalde tijd, óók als het maximum aantal contracten nog niet is overschreden.

Vanf 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling (of ketenbepaling). Die wijzgingen houden onder meer in dat de maximale tussenpoos wordt verlengd tot 6 maanden en de maximale duur wordt verkort tot 24 maanden.

Meer weten?