020 - 515 9 515

Alles weten over proeftijdbeding?

Sta sterker met XpertHR

Alle benodigde HR-informatie op één plek

 • Zekerheid dat u het juiste antwoord vindt op uw HR-vraag
 • Gebruik de praktische voorbeelddocumenten
 • Leer alles over het opstellen van een proeftijdbeding
test

Proeftijdbeding

In een arbeidsovereenkomst mag een wederzijdse proeftijd worden opgenomen. De proeftijd is bedoeld om de werkgever de gelegenheid te geven te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie; de werknemer heeft tijdens de proeftijd de kans om te bekijken of de functie overeenstemt met zijn verwachtingen.

  Xpertise Proeftijdbeding

  XpertHR icoontje Xpertise Wet Werk & Zekerheid en Proeftijd

  Per 1 januari 2015 mogen tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of minder ten gevolge van de Wet Werk en Zekerheid geen proeftijdbeding meer bevatten. Een proeftijd in een tijdelijk contract van ten hoogste een half jaar dat na 31 december 2014 is overeengekomen is nietig, dat betekent dat het nooit werking heeft gehad en ook nooit zal krijgen.

  XpertHR icoontje Xpertise Proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst?

  Een proeftijdbeding mag in de arbeidsovereenkomst of in een aparte overeenkomst worden opgenomen.

   

  Een proeftijdbeding mag ook worden opgenomen in een personeelsreglement, maar dan moet dit personeelsreglement wel uitdrukkelijk op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn verklaard én dan moet de werkgever kunnen bewijzen, dat de werknemer een exemplaar van het reglement heeft ontvangen. Om onduidelijkheid en/of discussie te voorkomen, is het raadzaam om een proeftijd altijd in de individuele arbeidsovereenkomst op te nemen.

  XpertHR icoontje Xpertise Formele vereisten van een proeftijdbeding

  Een proeftijdbeding stelt tijdelijk de ontslagbescherming die in Nederland geldt buiten werking. Deze 'rechteloze' periode kan voor de werknemer vergaande gevolgen hebben. Om die reden zijn de regels waaraan een geldige proeftijd moet voldoen streng.

   

  Als een proeftijd niet aan de in de wet gestelde vereisten voldoet, dan is de proeftijd niet geldig overeengekomen. Dat betekent dat tussen partijen in het geheel géén proeftijd is overeengekomen. Een ontslag tijdens de vermeende proeftijd is in dat geval niet geldig.

   

  De proeftijd moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen. Daarvan kan niet worden afgeweken. Een proeftijd die niet schriftelijk is overeengekomen, is niet geldig. Een proeftijdbeding dat is opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter dat op of na 1 januari 2015 is aangegaan is sowieso niet geldig.

  XpertHR icoontje Xpertise Proeftijdontslag

  Als tussen partijen een geldige proeftijd is overeengekomen, dan kunnen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst gedurende die proeftijdtermijn met onmiddellijke ingang opzeggen. In artikel 7:676 BW zijn de regels met betrekking tot het proeftijdontslag opgenomen. 

  Praktijkvragen Proeftijd

  XpertHR icoontje praktijkvragen Kan ik als werkgever in de proeftijd opzeggen?

  Ja. Zowel de werkgever als de werknemer kan in de proeftijd met onmiddellijke ingang opzeggen. Daarbij hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen.

  Let op! Er moet dan wel sprake zijn van een geldig proeftijdbeding!

  XpertHR icoontje praktijkvragen Mag ontslag tijdens de proeftijd omdat de werknemer zwanger is?

  Nee, de zwangerschap mag niet de reden zijn voor het proeftijdontslag.

  Voorbeelddocument Proeftijdbepaling

  XpertHR icoontje voorbeelddocumenten Voorbeeldbepaling proeftijdbeding

  In de kennisbank XpertHR staan een groot aantal voorbeelddocumenten en voorbeeldbepalingen. Zoals bijvoorbeeld een bepaling voor het proeftijdsbeding die u kunt downloaden in een Word bestand zodat u deze gemakkelijk kunt toepassen in uw werkproces.

  Let op! Per 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om in een tijdelijke arbeidsovereenkomst die zes maanden of korter duurt een proeftijd op te nemen. Doet u dat toch, dan is de proeftijdbepaling nietig (vanaf het begin ongeldig). Zie ook: Wet Werk en Zekerheid - Zes proeftijdtips.

   

  Maak kennis met XpertHR

  Let op! Dit is een samenvatting. Het volledige artikel lezen? Login of vraag vrijblijvend een online demonstratie aan en ondervind de toegevoegde waarde van XpertHR voor uw bedrijf.