020 - 515 9 515

Re-integratie

Uw werknemer weer zelfverzekerd terug op de werkvloer

Bij langdurig verzuim is het zaak dat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Hoe langer uw werknemer ziek is, hoe lastiger
het is om hem of haar bij terugkeer weer mee te laten draaien. Zorg
voor een goed re-integratieplan zodat u niets over het hoofd ziet. Gebeurt dit niet, dan loopt u kans op een boete van de overheid. XpertHR helpt u bij het opstellen van een goed re-integratieplan. Zo
vind u in de antwoordbank het plan van aanpak re-integratie en de checklist casemanager.

Het re-integratie traject

Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter moet het re-integratie traject aan belangrijke eisen voldoen. Zo moeten de werkgever en werknemer samen een plan van aanpak opstellen en moet de werkgever niet alleen vervangend werk aanbieden in het eigen bedrijf, maar desnoods ook in een ander bedrijf.

Hoe stel ik een re-integratie plan van aanpak op?

Gratis: plan van aanpak re-integratie

Checklist Casemanager

Om de re-integratie in zo goed mogelijke banen te leiden stelt u het best een goede casemanager aan. Hieronder vindt u 3 onmisbare elementen op de checklist van goed casemanagement:

 • Stap 1 ziekmelding en probleemsignalering
 • Stap 2 probleemanalyse en plan van aanpap
 • Stap 3 implementatie van de oplossingen

Meer tips? Download hier de volledige checklist

Welke sancties kunt u verwachten bij onvoldoende re-integratie?

Wanneer u bij de re-integratie van zieke werknemers steken laat vallen, loopt u risico op sancties. De straffen die de overheid bij onvoldoende re-integratie oplegt, zijn voor de werkgever van groot belang: ze hebben immers direct consequenties voor de loonbetaling.

  XpertHR icoontje praktijkvoobeelden Enkele voorbeelden van onvoldoende re-integratie

  -Er zijn geen maatregelen getroffen om de werknemer in staat te stellen zijn eigen werk te hervatten

  -Er is te weinig gedaan om de werknemer in staat te stellen om – desnoods bij een andere werkgever – passende arbeid te verrichten

  -Er is ten onrechte aangenomen dat de werknemer op medische gronden niet herplaatsbaar was en om die reden geen poging tot re-integratie gedaan

  -Er is niet of nauwelijks actie ondernomen om de werknemer terug te laten keren in zijn eigen werk

  -Er is niet of nauwelijks actie ondernomen om de werknemer ander passend werk te laten doen

  -Er is geen passend werk bij een andere werkgever mogelijk gemaakt, als er in het eigen bedrijf geen kansen op vervangend werk bestaan

  -Er wordt ook na aanmaning door UWV geen re-integratieverslag ingeleverd

  Gevolgen voor de werkgever

  Als de werkgever niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van zijn werknemer, kan UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. Daarmee wordt de werkgever verplicht het loon van de arbeidsongeschikte werknemer alsnog door te betalen over een aanvullende periode van maximaal 52 weken.

  Hoe voorkomt u dat re-integratie mislukt? Download hier het gratis plan van aanpak!