020 - 515 9 515

Stappenplannen in de kennisbank XpertHR

Maak kennis met XpertHR, de Antwoordbank

Praktische stappenplannen en checklists voor HR gerelateerde vraagstukken.

  • Informatie over hoe u HR processen in gang kan zetten
  • Geeft u houvast over het proces
  • De checklisten helpen u om geen zaken te vergeten
  • Geeft u tips met betrekking tot uitzonderingen
  • Inclusief gevolgen van naderende veranderingen in wet en regelgeving
test

Maak gebruik van de checklisten en stappenplannen uit XpertHR

Stappenplan XpertHR-WWZ-beeindigingsdocument

Checklist beëindigingsovereenkomst

Ook na inwerkingtreding van de wijzigingen in het ontslagrecht op basis van de Wet Werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 blijft de mogelijkheid bestaan om een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Een nieuwe regel is dat de arbeidsovereenkomst vanaf 1 juli enkel kan eindigen met een beëindigingsovereenkomst als deze schriftelijk is opgemaakt. Een bestaande praktijk wordt hiermee verankerd in de wet. Daarnaast mag de werknemer de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen herroepen. Gelet op het doel van de bedenktermijn (ongelijkheidscompensatie) zal een plicht gaan gelden voor de werkgever om in de werknemer in de beëindigingsovereenkomst te wijzen op de bedenktermijn. Doet hij dit niet dan is de bedenktermijn drie weken.

 

Meer weten?