020 - 515 9 515

Alles weten over transitievergoeding?

Sta sterker met XpertHR

Alle benodigde HR-informatie op één plek

  • Zekerheid dat u het juiste antwoord vindt op uw HR-vraag
  • Gebruik de praktische berekeningen
  • Leer alles over het bepalen van de transitievergoeding
test

Transitievergoeding

Wanneer is de transitievergoeding van toepassing

Werkgevers zijn een transitievergoeding verschuldigd aan werknemers die ten minste twee jaar of langer bij de werkgever hebben gewerkt en waarvan de arbeidsrelatie eindigt (of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever). De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. De transitievergoeding wordt gemaximeerd op een bedrag van € 76.000,-, of op een bedrag gelijk aan ten hoogste het jaarsalaris van de werknemer als dat hoger is dan € 76.000,-.

Download de whitepaper

Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald?

De hoogte van de transitievergoeding wordt op de volgende manier berekend:

 

  • 1/6 van het maandsalaris voor elke periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd (wat overeenkomt met 1/3 van het maandsalaris per heel dienstjaar), en
  • gelijk aan een ¼ van het maandsalaris over elke daaropvolgende periode van 6 maanden (wat overeenkomt met 1/2 maandsalaris per heel dienstjaar na het tiende dienstjaar).
  • Eerste 10 jaar: 1/6 maandsalaris per gewerkt half jaar
  • Daarna: 1/4 maandsalaris per gewerkt half dienstjaar

 

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn geldt een hogere berekeningsmaatstaf.

Bekijk de rekenvoorbeelden

“Voor ons is XpertHR een compleet portal met de meest recente informatie en handige voorbeeld documentatie. De jaarlijkse kosten heb je er zo uit! Ik gebruik het vooral om arbeidsjuridische zaken te lezen.”

- Christiaan van den Vlekkert, Adviseur P&O, Mee Samen

Transitievergoeding vs. Kantonrechtersformule

Tot 1 juli 2015 werden werknemers vaak gecompenseerd voor het verlies van hun dienstverband met een beëindigingsvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Tussen beide methoden bestaat een groot verschil. Zo is een werkgever de transitievergoeding in bijna alle gevallen van beëindiging van het dienstverband bijna altijd verschuldigd, maar in de meeste gevallen ook niet meer dan dat. Bij de kantonrechtersformule is de verwijtbaarheid één van de elementen in de berekening; als het grotendeels aan de werkgever te wijten is dat het dienstverband moet eindigen, dan is de beëindigingsvergoeding hoger en is de werknemer grotendeels verwijtbaar aan de ontstane situatie, dan is de beëindigingsvergoeding lager.