020 - 515 9 515

Wetgevingskalender in de kennisbank XpertHR

Maak kennis met XpertHR, de Antwoordbank

Wetgevingskalender die u per wetsonderwerp verdiepende informatie geeft.

  • Wetswijzigingen en wetsontwerpen per HR thema
  • Status en fase van wetwijziging
  • Gevolgen voor de praktijk
  • Huidige stand van zaken van de wet
  • Artikelgewijs
  • Kamerstukken
test

Wetgevingskalender in XpertHR

XpertHR Wetgevingskalender-WWZ

Stand van zaken Wet Werk & Zekerheid

Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben dit wetsvoorstel aangenomen, de wet is gepubliceerd en per 1 januari 2015 inwerkiing getreden. De wijzigingen ten aanzien van flexibele arbeid (met uitzondering van de ketenregeling) is op 1 januari 2015 van kracht, de ketenregeling en het ontslagrecht zullen per 1 juli 2015 van kracht zijn en de wijzigingen ten aanzien van de WW per 1 juli 2015 en per 1 januari 2016.

Het voorstel is onderdeel van het sociaal akkoord.

Het wetsvoorstel is op vrijdag 29 november 2013 bij de Tweede Kamer ingediend en is daarmee openbaar geworden. Het wetsvoorstel is op 18 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juni 2014 aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor.

Inmiddels is de wet gepubliceerd in het Staatsblad en op 1 januari 2015 inwerking getreden.

De verschillende regelingen zullen van kracht worden op:

1 januari 2015: hervormingen van flexibele arbeid (met uitzondering van de ketenbepaling)
1 juli 2015: wijziging ketenbepaling
1 juli 2015: hervorming ontslagrecht en introductie transitievergoeding
1 juli 2015: passende arbeid accepteren na half jaar WW
1 juli 2015: inkomensverrekening WW
1 januari 2016: verkorting WW duur

Dit wetsvoorstel bevindt zich in Fase 8.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 3 februari 2015 de brief van de minister van SZW van 26 januari 2015 over een aangenomen Tweede Kamermotie over onderzoek naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een meerjarige tweede arbeidsovereenkomst.

Let op dit is en samenvatting van het dossier over de Wet Werk & Zekerheid uit XpertHR. Wilt u meer informatie over de aanschaf van XpertHR voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Meer weten?