020 - 515 9 515

Stappenplan Aanzeggen

Aanzeggen, een nieuwe verplichting bij het opzeggen van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Minstens één maand voor het einde van een tijdelijk contract van zes maanden of meer, moet de werkgever schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract wil voortzetten of niet. Als hij verder wil, dan moet hij aangeven onder welke voorwaarden dit wat hem betreft gebeurt. In het stappenplan hieronder vindt u alle stappen die u als werkgever wettelijk moet ondernemen.

    Download het stappenplan

    • Ontvang gratis een document uit XpertHR
    • U ontvangt het document direct na het invullen van uw gegevens
    Reed Business bv legt uw klantgegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst, of wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met Reed Business bv. De gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Reed Business bv en zorgvuldig geselecteerde derden. De gegevens kunnen daarnaast aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Ook als u dat niet expliciet heeft aangegeven kunt u per e-mail over gelijksoortige producten en diensten van Reed Business bv worden geïnformeerd, tenzij u daartegen bezwaar maakt. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post dan kunt u dit doorgeven aan Reed Business bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem, of aangeven bij www.reedbusiness.nl/privacy