020 - 515 9 515

Checklist disfunctioneren

Heeft u als werkgever op- en/of aanmerkingen over het functioneren van de werknemer? Dan dient u als werkgever de werknemer daar – liefst zo snel mogelijk – op aan te spreken. Afhankelijk van de ernst van het disfunctioneren en de aard, zullen er 4 stappen doorlopen moeten worden. U kunt deze checklist gratis downloaden, zodat u alles volgens de regels doorloopt.

    Download hier de checklist

    • Ontvang gratis een document uit XpertHR
    • U ontvangt het document direct na het invullen van uw gegevens
    Reed Business bv legt uw klantgegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst, of wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met Reed Business bv. De gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Reed Business bv en zorgvuldig geselecteerde derden. De gegevens kunnen daarnaast aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Ook als u dat niet expliciet heeft aangegeven kunt u per e-mail over gelijksoortige producten en diensten van Reed Business bv worden geïnformeerd, tenzij u daartegen bezwaar maakt. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post dan kunt u dit doorgeven aan Reed Business bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem, of aangeven bij www.reedbusiness.nl/privacy