020 - 515 9 515

Alles weten over het zwangerschapsverlof?

Sta sterker met XpertHR

Alle benodigde HR-informatie op één plek

  • Zekerheid dat u het juiste antwoord vindt op uw HR-vraag
  • Gebruik de praktische tools voor de berekening van de duur van het verlof
  • Leer alles over zwangerschaps- en bevallingsverlof.
  • Inclusief praktische checklisten voor de UWV aanvragen
test

Wet Modernisering regels verlof

Download de whitepaper

Download de whitepaper over de modernisering regels verlof

Per 1 januari zijn de regels voor bijzonder verlof en aanpassing van de arbeidsduur gewijzigd. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat werknemers beter gebruik kunnen maken van bestaande regelingen om arbeid en zorg te combineren. Wat is er veranderd?

Werknemers hebben op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) verschillende bijzondere verlofrechten, zoals het recht op ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, kortdurend zorgverlof en calamiteitenverlof. De Wet Aanpassing arbeidsduur (WAA) geeft werknemers daarnaast de mogelijkheid hun arbeidsuren in overleg met de werkgever aan te passen. Beide regelingen zijn bedoeld om werknemers mogelijkheden te geven werk en privé beter op elkaar af te stemmen.

Download de whitepaper

Xpertise uit XpertHR

XpertHR icoontje Xpertise Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Zwangere werkneemsters hebben recht op in totaal minstens 16 weken bevallings- en zwangerschapsverlof. De werkneemster kan het bevallingsverlofverlof laten ingaan vanaf 6 tot uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum. Het bevallingsverlof start op de dag na de bevalling. Na de bevalling zijn dus nog minstens 10 weken verlof over.

XpertHR icoontje Xpertise Spreiding bevallingsverlof

Sinds 1 januari 2015 mag de laatste periode van het bevallingsverlof in delen worden opgenomen. Dit gaat om het bevallingsverlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel mag gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken. De spreiding moet worden overlegd met de werkgever. Die mag de spreiding alleen weigeren als sprake is van een ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’. Hiervan is niet snel sprake.

XpertHR icoontje Xpertise Bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Sinds 1 januari 2015 wordt ook het bevallingsverlof verlengd van moeders wiens kind tijdens het verlof in het ziekenhuis wordt opgenomen. De verlofregeling die voor de jaarwisseling nog gold bleek in veel gevallen niet voldoende om herstel van de moeder in deze situatie te garanderen. Gekozen is voor een wijziging die ziet op aanvullend bevallingsverlof. De verlenging is bedoeld om de moeder de gelegenheid te geven het kind een aantal weken thuis te verzorgen.

XpertHR icoontje Xpertise Bevallingsverlof naar partner

De Wet modernisering verlof en arbeidstijden heeft er ook voor gezorgd dat per 1 januari 2015 het verlof bij overlijden van de moeder wordt doorgegeven aan de partner. De partner heeft dit recht ook als de moeder zelfstandige was. Het verlof moet de partner aanvragen bij de eigen werkgever of UWV. Tijdens het overgenomen verlof wordt het loon doorbetaald. De werkgever kan de kosten bij UWV in rekening brengen. Werkt de partner als zelfstandige, dan kan deze een uitkering aanvragen bij UWV.

Maak kennis met XpertHR

Let op! Dit is een samenvatting. Het volledige artikel lezen? Login of vraag vrijblijvend een online demonstratie aan en ondervind de toegevoegde waarde van XpertHR voor uw bedrijf.